E-NOVICE
041 724 881
Registracija Prijava

Vpisni list - HOTEL

Rezervacijo nastanitve živali v našem hotelu lahko opravite kar preko spleta in sicer v razdelku REZERVACIJA. Ob prvem sprejemu v Hotel za male živali Nera prosimo izpolnite dokument na sledeči povezavi in ga prinesite s seboj:

SPREJEM_ZIVALI_HOTEL

Ob tem prosimo preberite spodnji Hišni red in navodila strankam, ki veljajo v Hotelu za male živali Nera, Urška Krivec sp.

HVALA!

HIŠNA PRAVILA IN NAVODILA STRANKAM

ZDRAVJE ŽIVALI:

 • Cepljenja: Preverite ali je vaša žival zdrava in ima opravljena vsa cepljenja, ki morajo biti veljavna ves čas bivanja v hotelu (preverite datum zapadlosti cepljenj). Žival mora imeti preventivno zaščito pred notranjimi in zunanjimi zajedavci. V Hotelu za male živali Nera, Urška Krivec s.p. bomo žival na stroške lastnika cepili, v kolikor ugotovi, da žival ni cepljena v skladu z zakonom in odpravili zunanje in notranje zajedavce v primeru, da stranka tega ni storila pred sprejemom v hotel.
 • Posebnosti: Obvestite nas o morebitnih posebnostih vaše živali pred prihodom v hotel kot je na primer problematično vedenje, alergije, zdravstvene težave itd. V kolikor ugotovimo, da žival potrebuje veterinarsko oskrbo, bomo žival peljali k veterinarju. Stroške pregleda in zdravljenja plača podjetje, le v kolikor je bolezen ali poškodba nastopila v času oskrbe v hotelu in ni bila posledica predhodne bolezni ali drugih poškodb. Ravno tako podjetje ni dolžno kriti stroškov zdravljenja v kolikor se ugotovi, da stranka ni opozorila oskrbnika na morebitne posebnosti živali (dietna prehrana, vedenjske motnje, agresivnost, pretekle poškodbe in bolezni...). Oskrbnik je dolžan o vsakem zdravljenju v času bivanja živali v hotelu predhodno obvestiti stranko. V primeru, da je stranka nedosegljiva ali je potrebno urgentno posredovati, o načinu zdravljenja in nadaljnji oskrbi odloča oskrbnik.
 • Problematične živali: V primeru problematičnih živali imamo pravico k osnovni oskrbi dodatno zaračunati delo s problematično živaljo, ki znaša v primeru psa 10 - 20 eur/dan, v primeru ostalih živali pa 5 -10 eur/dan. Kot problematična žival se šteje pes ali druga domača žival, ki kaže izrazito napadalno vedenje do oskrbnika in predstavlja visoko tveganje poškodb oskrbnika, žival ki zaradi svojega agresivnega vedenja onemogoča normalno čiščenje in hranjenje brez tveganj poškodb oskrbnika ter žival, ki s svojim vedenjem povzroča večje nevšečnosti kot je recimo hujše poškodovanje predmetov, prostorov itd. Kot agresivne živali se NE štejejo živali, ki so agresivne do drugih vrstnikov (drugih psov ali domačih živali...) itd. ampak izključno živali, ki predstavljajo nevarnost za oskrbnika ali so nam s svojim vedenjem povzročile večjo materialno škodo. Prevoz agresivne živali znaša 10 - 25 eur + kilometrina.
 • Plačilo stroškov zdravljenja: Stranka se obveže, da bo plačala vse stroške preventive in zdravljenja, ki so bila opravljena v času oskrbe v hotelu in le te niso posledica malomarnosti oskrbnika. Stranka na dan odhoda iz hotela žival pregleda. V kolikor stranka ugotovi, da se je živali v času oskrbe spremenilo zdravstveno stanje in oskrbnik na to ni predhodno opozoril stranke ima pravico do zavrnitve računa in povrnitvi stroškov zdravljenja, v kolikor bi le ti nastali. Stranka lahko poda pritožbo v roku 8 (osem) dni po prevzemu iz hotela. Pritožbe sprejemamo le v pisni obliki, poslane priporočeno na naslov Hotel za male živali Nera, Urška Krivec s.p., Šenturška Gora 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Obvezna priloga pritožbe je veterinarsko potrdilo o stanju živali ter potek zdravljenja pri čemer mora veterinar obvezno navesti v poročilu, da je spremenjeno zdravstveno stanje nastalo v času oskrbe v hotelu in nikakor ni moglo nastati zaradi preteklih poškodb ali bolezni živali pred sprejemom v hotel ali kasneje, ko je bila žival že predana lastniku. Obvezne priloge so tudi fotokopije računov veterinarskih storitev. Za poškodbe, ki bi si jih lahko zadale živali istega lastnika med seboj, medtem ko na željo lastnika bivajo v istem prostoru Hotel za male živali Nera, Urška Krivec s.p. ne prevzema nobene odgovornosti.

DOKUMENTACIJA:

 

 • Predložitev dokumentacije: Stranka je ob sprejemu živali v hotel dolžna priložiti originalni potni list živali (obvezno pri oskrbi psov, pri oskrbi drugih živali je potni list zaželen v kolikor ga imate).
 • Zagotovilo o resničnosti podatkov: Stranka zagotavlja, da so vsi podatki, ki jih je navedla pravilni. V kolikor stranka zamolči posebnosti živali, podjetje ni odgovorno za nastalo škodo, poškodbe ali spremenjeno zdravstveno stanje živali v času oskrbe v hotelu. V primeru, da stranka ne opozori oskrbnika o posebnostih, vse stroške, ki bi lahko nastali v povezavi s tem nosi stranka.

 

OBVEŠČANJE OSKRBNIKA

 • Obveščanje o prekinitvi ali podaljšanju oskrbe: V primeru, da stranka ne more prevzeti živali v dogovorjenem času mora o tem obvestiti oskrbnika hotela najkasneje v 24 urah. V primeru nedosegljivosti lastnika bo podjetje ravnalo v skladu s 7. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali in žival oddalo v zavetišče za zapuščene živali.

 

IGRAČE, LEŽIŠČA

 • S seboj v hotel lahko prinesete ležišče, igračo in podobno, ki jo ima žival rada in jo je vajena. V kolikor želite, da so v bivalni enoti nameščeni tudi predmeti, ki ste jih prinesli s seboj, Hotel za male živali Nera, Urška Krivec s.p. ne odgovarja za morebitno materialno škodo teh predmetov s strani živali niti za zdravstvene težave živali v primeru poškodovanja ali zaužitja teh predmetov.

 

PREVZEM IN ODDAJA ŽIVALI

 • Delovni čas: Prevzem/oddaja živali je mogoča vsak dan od 8:00 do 20:00 ure po predhodnem dogovoru. V primeru spremembe nas o tem pravočasno obvestite. Prosimo spoštujte uradne ure hotela.
 • V kolikor ne veste točne ure prevzema/oddaje živali nam le to sporočite vsaj 60 minut prej. Le tako se boste izognili čakanju da opravimo svoje obveznosti preden boste lahko prevzeli žival v primeru prihoda pred rednimi termini sprehajanja pa bomo lahko vašega psa še sprehodili pred odhodom domov.
 • Oskrbnik vas bo čakal na dan prihoda/odhoda živali ob dogovorjeni uri. Dopuščamo prihod 15 minut prej ali kasneje. V kolikor zamujate in nas o tem niste obvestili boste morali v primeru zasedenosti oskrbnika počakati. Prosimo, da spoštujete dogovorjene ure prihoda/odhoda.
 • V kolikor bo žival  pripeljala ali prevzela druga oseba nas o tem obvestite. V nasprotnem primeru živali ne bomo prevzeli/oddali v hotel.

GIBANJE NA OBMOČJU HOTELA

 • Gibanje v prostorih hotela je prepovedano brez spremstva oskrbnika. V hotelu se namreč nahajajo tudi nevarne živali, ki lahko resno poškodujejo vas ali vašo žival v kolikor ne spoštujete hišnih pravil hotela.
 • Vašega psa imejte vedno na vrvici dokler ga ne prevzame oskrbnik. Ostale živali naj bodo varno nameščene v kletki. Oskrbnik bo vašo žival prevzel ter jo namestil v njen bivalni prostor. Hotel za male živali Nera, Urška Krivec s.p. je odgovoren za žival od trenutka, ko je žival sprejeta in nameščena v bivalno enoto hotela do trenutka, ko je žival oddana stranki oz. osebi, ki jo prevzame. Stranka lahko žival odda in sprejme iz bivalne enote samo v prisotnosti in z dovoljenjem oskrbnika.
 • Živali, ki so v oskrbi se ne dotikajte brez dovoljenja oskrbnika. Prosimo, da se sami ali s svojimi živalmi ne približujete živalim še posebej psom, ki so v okolici hotela. Spoštujte osebni prostor tako naših domačih živali kot živali, ki so v naši oskrbi.
 • Pri nameščanju živali v bivalno enoto mora biti vedno prisoten oskrbnik ter največ ena od oseb, ki je žival pripeljala. Vstop več osebam v prostor in daljše zadrževanje v bivalnih enotah niso dovoljene saj s tem brez potrebe vznemirjate tako vašo žival kot vse ostale živa
 • Prosimo, da spoštujete navodila strankam in hišna pravila v Hotelu za male živali Nera, ki zagotavljajo varnost in udobje vsem živalim v oskrbi.

 

NAVODILA STRANKAM PRED PRIHODOM

 • Pred prihodom v hotel za male živali Nera preverite nastanitvene možnosti za vašo žival v času vaše odsotnosti. Le tako si lahko zagotovite mesto v našem hotelu. Pišite nam na nera@gmail.comali pokličite 041 724 881.
 • Po predpisih morajo biti med vožnjo vse živali varno nameščene v vozilu zato svojo žival udobno in predvsem varno namestite v vozilo. V kolikor nimate primernega vozila ali opreme za varen prevoz živali do hotela in nazaj lahko koristite našo storitev prevoza živali.
 • Že doma pripravite vse potrebne dokumente, ki jih morate prinesti s seboj. To velja predvsem za pse, ki morajo s seboj obvezno imeti potni list v katerem so označena cepljenja in napisani podatki vaše živali. Poglejte ali imate v potnem listu vpisane vse podatke (dosegljivi naslov lastnika živali, podatki o živali).
 • Na dan odhoda od doma se obnašajte kot običajno in ne namenjajte živali več pozornosti kot bi jo drugače saj bo žival začutila vašo nervozo.
 • Pred prihodom v hotel poskrbite, da vaša žival opravi svoje fiziološke potrebe.
 • Svoje vozilo parkirajte na parkirnem prostoru, ki se nahaja na večjem dvorišču in je označeno z modrimi črtami. Pozvonite pri zvoncu, kjer piše Hotel- vhod s ceste ali nas pokličete na telefon 041 724 881.
 • Pri nameščanju živali v bivalno enoto živali ne izkazujte več pozornosti kot običajno, saj vse živali čutijo vaš nemir.
 • Ko je žival enkrat nameščena v bivalni enoti se ne vračajte več v prostor saj s tem le še dodatno brez potrebe vznemirjate tako vašo žival kot vse ostale živali v oskrbi.
 • Vaš povodec, posode in odvečne ovratnice ali oprsnice prosimo da vzamete s seboj. V hotelu imamo namreč svoje povodce za sprehajanje psov, ki so varni in zanesljivi. V primeru, da sami uporabljate kakršnekoli bodeče ovratnice, haltije, električne ovratnice in podobno le teh v naši oskrbi pes ne bo potreboval zato vas prosimo, da jih ne puščate pri nas.
 • V kolikor smatramo, da vaš pes nima nameščene primerne ovratnice ali da bi le ta za psa predstavljala nevarnost za poškodbe ali pobeg (nevarne ovratnice, preveč ohlapne ovratnice iz blaga in podobno) bomo za čas bivanja pri nas vašemu psu namestili primerno in varno ovratnico.
 • Prevzem /odhod živali po 20:00 uri zvečer ni mogoč. V kolikor niste uspeli priti po vašo žival ob dogovorjeni uri ali pred koncem delovnega časa hotela nas pokličite, da se dogovorimo za drug termin prevzema/oddaje živali.
 • Preberite si hišna pravila, ki veljajo v Hotelu za male živali Nera.

 

Blog je bil objavljen pod Nerazvrščeno dne Ponedeljek, 25. 7. 2016. Napisal/a Urška Krivec.
← Prejšnji prispevek

Dodaj komentar

14-dnevna garancija

Če si boste v roku 14 dni premislili vam bomo povrnili celotno kupnino.

Hitra dostava

Izdelek vam bomo dostavili v najkrajšem možnem času.

Varen nakup

Izdelek lahko plačate šele ob prevzemu, zato do zlorab ne more priti.

Brezplačna
poštnina

pri nakupu nad
60 eur. 

Izdelava spletne trgovine Degriz
© 2018 hotel-nera.si. Vse pravice pridržane.